Program Forum:


II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej mgr inż. Jacka Krywulta

Bibliotekarz - wychowawca, animator kultury informacyjnej

organizowane przez Bielski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, które odbędzie się 23 marca 2006 roku w Bielsku-Białej w godz.: 9.00 - 16.00
w auli Wyższej Szkoły Administracji przy ul. A. Frycza Modrzewskiego 12

8.00 - 9.00
Rejestracja uczestników konferencji - Przekazanie materiałów konferencyjnych uczestnikom

8.30 - 8.50
Konferencja prasowa

9.00 - 11.00
1. Powitanie uczestników Forum - Prezes Oddziału mgr Katarzyna Urbaniec do
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej mgr inż. Jacka Krywulta, przedstawiciela Śląskiego Kuratorium Oświaty mgr Anny Faber, przedstawiciela Rady Głównej TNBSP mgr Marii Krajewskiej
3. Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego - potrzebny? możliwy? dr Zdzisław Gębołyś Uniwersytet Śląski
4. Etyka zawodowa nauczyciele bibliotekarza a zasady savoir-vivre mgr Alina Grabna TNBSP w Częstochowie
5. Bibliotekarz szkolny - substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca dr Małgorzata Gwadera Uniwersytet Śląski

11.00 - 11.30
Przerwa na kawę - prezentacja regionalnych wydawnictw książkowych

11.30 - 13.00
6. Biblioteka szkolna w systemach edukacyjnych za granicą mgr Jadwiga Bakalarska TNBSP w Bielsku-Białej
7. Nowoczesne formy i środki pracy z czytelnikiem na przykładzie Biblioteki Regionalnej w Karwinie dr Halina Molin Biblioteka Regionalna w Karwinie
8. Edukacja czytelnicza w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki w Karwinie mgr Helena Legowicz Biblioteka Regionalna w Karwinie
9. Miesięcznik bibliotekarski "KNIZNICA" mgr Tomasz Trancygier Słowacka Biblioteka Narodowa
10. Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym mgr Aleksandra Banaś Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
11. Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society) mgr Beata Paw Biblioteka ATH w Bielsku-Białej
12. Artystyczne warsztaty biblioteczne Dorota Kamisińska Studentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie

13.00 - 13.30
Przerwa na kawę - prezentacja regionalnych wydawnictw książkowych

13.30 - 15.00
13. Wykorzystanie zasobów internetu w pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych mgr Barbara Derewecka, mgr Małgorzata Czub Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Darmowe publikacje elektroniczne w bibliotece szkolnej i akademickiej mgr Adrian Orawski Towarzystwo Szkolne im M.Reja
14. Bibliotekarz szkolny w Multimedialnym Centrum Informacji mgr Bogusława Grzywińska TNBSP w Częstochowie 15. Biblioteka moich marzeń - prezentacja uczniowska mgr Izabela Operacz TNBSP w Bielsku-Białej
16. Dyskusja

15.00 - 16.00

17. Zaproszenie do Książnicy Beskidzkiej 18. Książnica Beskidzka - centrum informacyjne, edukacyjne i kulturalne - prezentacja
19. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej mgr Dorota Malczewska-Stus Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
20. Zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej

Prezes Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna UrbaniecWykaz referatów w porządku alfabetycznym
Program konferencji

BAKALARSKA Jadwiga (TNBSP/o BB) Biblioteka szkolna w systemach edukacyjnych za granicą [Tekst] [Prezentacja]

BANAŚ Aleksandra (WSA w B-B) Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym [Tekst]

BONK Gabriela (TNBSP/o Rybnik) Miejska witryna internetowa nauczycieli-bibliotekarzy lub Prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej [Tekst] [Prezentacja]

DEREWIECKA Barbara, CZUB Małgorzata (Woj. Biblioteka Ped. w B-B) Wykorzystanie zasobów internetu w pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych [Tekst] [Prezentacja]

GĘBOŁYŚ Zdzisław (Inst. Bibliot.i Inf. Nauk. UŚ) Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego - potrzebny? możliwy? [Tekst]

GRABNA Alina (TNBSP/o Cz-wa) Osobowość i etyka zawodowa bibliotekarza we współczesnym świecie [Tekst] [Prezentacja]

GRZYWIŃSKA Bogusława (TNBSP/o Cz-wa) Bibliotekarz szkolny w Multimedialnym Centrum Informacji [Tekst]

GWADERA Małgorzata (dr Inst. Bibliot.i Inf. Nauk.UŚ) Bibliotekarz szkolny - substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca [Tekst]

KAMISIŃSKA Dorota (Studentka AP Kraków) Artystyczne warsztaty biblioteczne [Tekst]

LEGOWICZ Helena (Zaolzie) Edukacja czytelnicza w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki w Karwinie [Tekst] [Prezentacja]

MALICKI Jan (prof. Biblioteka Śląska) Codzienność bibliotekarska między realnością a etyką

MOLIN Halina (dr Zaolzie) Nowoczesne formy i środki pracy z czytelnikiem na przykładzie Biblioteki Regionalnej w Karwinie [Prezentacja]

NAPIERŁA Izabela (TNBSP/o B-B) Biblioteka moich marzeń - prezentacja uczniowska [Tekst] [Prezentacja]

ORAWSKI Adrian Darmowe publikacje elektroniczne w bibliotece szkolnej i akademickiej [Tekst]

PAW Beata (Biblioteka ATH B-B) Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society). [Tekst] [Prezentacja]