Rada Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej informuje i serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

II FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
mgr inż. Jacka Krywulta
na temat:


Bibliotekarz : wychowawca, animator kultury informacyjnej;


organizowane przez Bielski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, które odbędzie się 23 marca 2006 roku w Bielsku-Białej w godz.: 9.00 - 16.00 w auli Wyższej Szkoły Administracji przy ul. A. Frycza Modrzewskiego 12


W trakcie forum odbędzie się transmisja internetowa.

Transmisję będzie można zobaczyć na stronie www.ittv.pl/forum

Serdecznie zapraszamy!!!Proponowane zagadnienia :
- biblioteka szkolna we współczesnych systemach edukacyjnych
- wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym
- realizacja edukacji czytelniczej i medialnej w bibliotece
- rola biblioteki w realizacji programów dydaktyczno-wychowawczych szkoły
- nowoczesne formy i środki pracy z czytelnikiem
- bibliotekarz szkolny w Multimedialnym Centrum Informacji
- osobowość i etyka zawodowa bibliotekarza we współczesnym świecie

Po II Forum Bibliotekarzy
Województwa Śląskiego w Bielsku-BiałejGALERIA ZDJĘĆ23 marca 2006 r w Bielsku-Białej odbyło się II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, organizowane przez Oddział TNBSP w Bielsku-Białej w porozumieniu z Oddziałem Częstochowskim. W gościnnej sali Wyższej Szkoły Administracji zebrało się 309 osób z 77 miejscowości województwa śląskiego i małopolskiego, w tym również goście z bibliotek Zaolzia: Karwiny w Republice Czeskiej i Martina na Słowacji. Dzięki przeprowadzonej bezpośredniej transmisji internetowej obrad, także wiele osób na terenie całego kraju mogło śledzić ich przebieg.
Konferencja odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej mgr inż. Jacka Krywulta. Pan Prezydent w wystąpieniu powitał zebranych oraz przypomniał bogatą i chlubną historię bibliotek miasta. Forum gościło min przedstawicieli władz i instytucji oświatowych, dyrektorów szkół, bibliotek publicznych i pedagogicznych regionu.
Dzięki hojności sponsorów uczestnictwo w Forum było bezpłatne. Każdy przybyły otrzymał teczkę z materiałami konferencyjnymi wraz z płytą CD obejmującą wszystkie wystąpienia. Na płycie znalazł się również Podszepnik bibliotekarza autorstwa naszej koleżanki Marii Koutny, zbiór przypomnień i cennych porad niezwykle przydatnych w każdej bibliotece.
Kuluarom imprezy towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci ze szkół regionu nt.: Biblioteka moich marzeń, oraz prezentacja wydawnictw regionalnych. Po skończonych obradach uczestnicy przenieśli się do pobliskiej Książnicy Beskidzkiej. Powitani przez jej dyrektora mgr Bogdana Kocurka, zapoznali się z prezentacją placówki, jej zbiorami i osiągnięciami.

Na podstawie treści zebranych wśród uczestników 141 pisemnych i e-mailowych wypowiedzi podsumowujących konferencję, możemy pochwalić się wysoką oceną przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz pełną realizacją zaplanowanych celów.

Uczestnicy wymienili zrealizowane cele:
  • integracja środowiska pracowników bibliotek różnych typów,
  • wymiana doświadczeń,
  • nawiązanie nowych ciekawych kontaktów i znajomości,
  • podniesienie stanu świadomości zawodowej uczestników,
  • celny dobór tematu,
  • poruszenie szerokiej gamy problematyki: omówienie pomysłów praktycznych oraz przedstawienie cennych rozważań teoretycznych,
  • przekazanie uczestnikom przydatnych materiałów,
  • możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą regionu oraz nabycie interesujących pozycji książkowych w korzystnej cenie,
  • stworzenie miłej i serdecznej atmosfery spotkania


Referaty

Wśród uczestników wzbudziło najwięcej emocji i w większości uznania wystąpienie dr Małgorzaty Gwadery adiunkta w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach (zob. program Forum). Problem etyki pracy bibliotekarza poruszany także przez innych prelegentów, uświadomił potrzebę szerokiej dyskusji na temat oraz być może stworzenia ujednoliconej wykładni.
Ze szczególną uwagą i zaciekawieniem wysłuchano wystąpień naszych gości z Zaolzia. Zaprezentowane w nich placówki zachwyciły stosowanymi wysokimi standardami technologicznymi i organizacyjnymi. Nasi uczestnicy ocenili możliwość zapoznania się z nimi jako szczególnie cenne doświadczenie. Większość referatów podejmowała tematykę skierowaną do bibliotekarzy szkolnych. Jednak jak zauważyli pracownicy innych bibliotek, prezentowana problematyka, pomysły i przemyślenia mogą znaleźć zastosowanie w pracy każdej biblioteki, zwłaszcza w odniesieniu do młodego czytelnika.
Słuchacze Forum wysoko ocenili także wystąpienia młodych nauczycieli bibliotekarzy: mgr Aleksandry Banaś i Izabeli Napierały. Podobała się ich pełna energii i zapału postawa wobec wykonywanego zawodu oraz przemyślenia i refleksje związane z wykonywanymi obowiązkami. Podkreślone zostały walory praktycznej prezentacji w wystąpieniu Doroty Kamisińskiej, jako ciekawej propozycji promocji książki oraz biblioteki.
Uczestnicy obrad podkreślali również, iż wszystkie referaty poparte prezentacjami multimedialnymi lepiej skupiały ich uwagę, zapadały w pamięci i stanowiły cenne urozmaicenie. Podczas konferencji nie mieliśmy niestety okazji usłyszeć wcześniej zapowiedzianego wystąpienia prof. dr hab. Jana Malickiego. Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach najprawdopodobniej nie mógł przybyć na nasze spotkanie, powodów jednak nie znamy.

Pochwalono nas:

- za profesjonalną organizację konferencji,
- za umiejętność wyszukania i współpracy ze sponsorami,
- za dobrze przygotowaną i przemyślaną zawartość teczek z materiałami,
- za stworzenie ciepłej "rodzinnej" atmosfery,
- za miłą obsługę zaangażowanych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych,
- za smaczny i pomysłowy poczęstunek.

Zarzucono nam:

- duży rozziew pomiędzy prezentowanymi tematami a codzienną zgrzebną rzeczywistością,
- w ofercie wydawniczej i księgarskiej brak pozycji adresowanych bezpośrednio do bibliotekarzy,
- brak informacji o konferencji dla bibliotek szkolnych w małych miejscowościach,
- za krótkie przerwy w obradach w porównaniu z długością trwania poszczególnych sesji.

Bronimy się

Nie zależało nam aby proponowane Państwu referaty pokazywały szarą codzienność, bo tę znamy z własnego doświadczenia każdego z nas. Chcieliśmy raczej podjąć próbę zarysowania kierunków potrzebnych i koniecznych zmian tejże rzeczywistości. Oferta wydawnicza i księgarska wydawnictw regionalnych naszego terenu, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, nie obejmuje niestety pozycji adresowanych bezpośrednio do naszego środowiska. Informacje o planowanym forum znalazły się w Internecie (np.: Bka w Szkole, EBIB, Interklasa itp.) już w listopadzie. W tym samym czasie oraz w styczniu rozesłaliśmy do dyrektorów szkół informacje poprzez tzw. skrytki kuratoryjne. Wobec posiadanych przez nas funduszy więcej nie mogliśmy zrobić. Zaplanowane przez nas 30 min. przerwy dyktowane były ograniczoną ilością czasu, w jakim mogliśmy korzystać z pomieszczeń WSA.

Wyciągnięte wnioski

- konieczność kontynuacji spotkań bibliotekarzy w ramach tego typu przedsięwzięć,
- zaproszenie do współpracy prelegentów z silną osobowością, których poglądy spotkają się z dużym oddźwiękiem i pociągną za sobą żywą dyskusję,
- ograniczenie ilości wystąpień na rzecz dyskusji w ramach poszczególnych sesji tematycznych,
- dbałość o uniwersalność poruszanych tematów adresowanych do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, - zawarcie w tematyce przyszłych spotkań problemu wzajemnych oczekiwań poszczególnych typów bibliotek oraz innych pracowników książki (np. księgarzy i wydawców),
- zawarcie w ofercie księgarskiej propozycji skierowanych do bibliotekarzy (np. SBP),
- konieczność adresowania poruszanej tematyki do dyrektorów szkół.

Bielskie forum przygotowywało 18 bibliotekarzy szkolnych od września do marca. Organizatorzy nawiązali współpracę z 19 firmami i instytucjami, które pomogły w przygotowaniach. W bezpośredniej obsłudze uczestników konferencji (rejestracja przybyłych, przygotowanie zaświadczeń o udziale, obsługa gastronomiczna, przygotowanie wypieków) wzięło udział 51 osób - bibliotekarzy, członków ich rodzin oraz uczniów. Wszystkim tym osobom serdecznie raz jeszcze dziękuję.
TNBSP jest organizacją społeczną i każdy, kto przyczynił się do organizacji przedsięwzięcia poświęcił swój prywatny czas, znajomości i środki. Cała ta grupa to nauczyciele i bibliotekarze z powołania, ludzie pracujący z uczniami i współpracujący ze sobą dzięki zapałowi i pasji, z jakimi podchodzą do swych codziennych obowiązków. Właśnie tym czynnikom oraz tak licznej Państwa obecności, zawdzięczamy udane spotkanie w Bielsku-Białej. Do zobaczenia w przyszłym roku w Katowicach!

Prezes Rady Oddziału
TNBSP w Bielsku-Białej
Katarzyna Urbaniec


RADA ODDZIAŁU TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ SKŁADA

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM OSOBOM I FIRMOM
Członkom Komitetu Organizacji Forum oraz wszystkim innym członkom i sympatykom naszego Oddziału, które przyczyniły się do organizacji
II FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 23.03.2006 r. w BIELSKU-BIAŁEJProgram FORUM
www.wsa.bielsko.pl
http://www.wsa.bielsko.pl/video/
Film z II Forum
e-kurier TNBSP